Záruka Klasik (2 roky/24 měsíců) - zdarma

Typy: všechny

Záruka Klasik je stanovena platnými předpisy ČR a její doba je stanovena na 24 měsíců. Ze záruky jsou však vyjmuty závady, které způsobil kupující špatným způsobem zacházení a nedodržení běžného návodu k používání. Mnohdy postačí zapomenutá rozsvícená světla a ponechání baterie v silně vybitém stavu. V takovém případě nelze uplatnit reklamaci. Dále nemáte k dispozici žádné další podpůrné prostředky pro řešení kolapsu baterie. Baterie se stává předmětem reklamačního řízení a Vy tak snadno můžete být imobilní.

Záruka Klasik Plus (2,5 roku/30 měsíců + servis) - příplatek 15% 

Typy: všechny

Základní záruka rozšířená o bezplatný servis Vašeho akumulátoru po dobu záruky, celkem 2x. Po 12ti měsících od prodeje a před koncem záruční doby baterie Vás budeme kontaktovat za účelem sjednání termínu. Vaše baterie projde naším servisem (diagnostika, plné dobití,popř. desulfatace) a Vám bezplatně zapůjčíme náhradní baterii. Po cca 2-3 dnech Vám baterii vrátíme zpět v našem centru. V případě reklamace baterie bezplatné zapůjčení náhradní baterie po dobu řešení reklamace.

Záruka Super (3roky/36 měsíců) - příplatek 25%

Typ: BOSCH S4 a vyšší, VARTA Blue dynamic a vyšší

Jedná se o prodloužení záruční doby Klasik na uvedenou dobu pro vybrané druhy baterií (viz typ). Podmínkou je periodický servis baterie v našem servisním centru. Servis probíhá po 6ti měsících od prodeje akumulátoru, vždy po předchozí výzvě (telefonicky,email). V servisním centru Vám bude bezplatně zapůjčena náhradní baterie za účelem provedení komplexního servisu, včetně dobití na 100% (dle sazebníku MOC). Současně bude provedena kontrola stavu dobíjení Vašeho vozidla se slevou 50% z MOC. V případě zjištěné závady může být provedena oprava u nás a nebo si jí necháte odstranit ve Vašem servisu. Teprve poté bude Vaše baterie instalována zpět do Vašeho vozidla. V případě reklamace a dodržení všech stanovených podmínek (pravidelný servis) Vám bude poskytnutá nová baterie bez odkladu. Vyjímku tvoří pouze násilné poškození, úmyslné poškození atd. Reklamace je tak vyřízena během 10min. Samozřejmostí tak je v případě reklamace bezplatný výjezd asistenční služby na Vaší adresu v Praze, mimo Prahu dle sazebníku MOC.

Záruka VIP (4roky/48 měsíců) - příplatek 35%

Typ: BOSCH S5 a vyšší, VARTA Silver dynamic a vyšší

Tento model záruky poskytuje nejvyšší stupeň zabezpečení vašeho akumulátoru. Podmínkou je periodický servis baterie v našem servisním centru. Servis je nastaven na podkladě vašich informací a způsobu využívání vyzidla a typu vozidla. Průměrná perioda servisu je 6 měsíců ( min 2x ročně). Po dobu servisu Vaší baterie máte k dispozici náhradní, tudíž jste stále mobilní. S baterií nemusíte jezdit do našeho servisu, sami si jí vyzvedneme na dohodnuté adrese a opět Vám jí bezplatně přivezeme (pouze Praha a Stř.Čechy). Bezplatná je i kontrola stavu dobíjení vozidla. Servis akumulátoru se řídí běžným sazebníkem MOC. V případě selhání baterie v záruční době a při dodržení stanovených podmínek Vám bezplatně přivezeme náhradní baterii až k vozidlu po celé ČR. Pokud není baterie násilně či jinak úmyslně poškozena, obdržíte novou baterii bez zbytečného odkladu. Záruka u takto vyměněné baterie je v režimu Klasik Plus a počíná běžet dnem dodání. Dostupnost NONSTOP zdarma.